Tjänster och referenser

Tjänster referenser

 

Våra tjänster

 

Du är viktig och hos oss är kunden alltid i centrum. Vårt mål är att du ska se oss som din naturliga samarbetspartner.

Vi har mångårig erfarenhet av montage och byggnationer och är specialister på kundanpassade hydrauliksystem. Alla våra medarbetare har gedigen kunskap om verksamheten och några av oss har 30-årig erfarenhet av industrihydraulik.

 

Vi tillhandahåller lösningar och komponenter som är användbara i flera olika branscher och inom ett flertal varierade områden.

Vår kompetens och erfarenhet i nära samarbete med dig som kund gör att vi snabbt möter dina behov, vilket borgar för kortare ledtider och snabba leveranser.

Referenser

 

Kundanpassade lösningar

 

 

Genom att skräddarsy vissa system och erbjuda hjälp med helhetslösningar, får du alltid de bästa och mest

kostnadseffektiva lösningarna.Vi har utfört ett flertal montage och byggnationer inom våra specialområden. Nedan presenterar vi flera exempel på kundanpassade lösningar.

 

 

Sandvik AB

 

Hydraulikmontage, argon och syrgasledningar m.m.

Nya argon- och syrgasledningar tillverkade och

monterade på AOD Sandvik stålverk.

______________________________________________________

 

Sandvik Steel (Kallvalsverk 74)

 

Hydraulik montage.

 

______________________________________________________

 

 

Sandvik Steel (Kallvalsverk 02)

 

I samarbete med montagegruppen på Sandvik utförde vi

ett stort hydraulikmontagearbete.

Referens:

Olle Larsson, 070-634 09 98

Roger Säll, 026-26 05 35

______________________________________________________

 

Ovako

 

Hydraulikmontage, hydraulikaggregat m.m.

Byggnation av hydraulaggregat utfört åt Ovako.

Byggnationer och montage av nytt valsstål i Varmvalsverket.

Byggnationer och montage av panel till Stegvalsverken.

Referens:

Tomas Björklund, 0290-256 77

Jonny Thögersen, 0290-252 90

Anders Björnsson, 070-342 51 83

_____________________________________________________

 

Outokumpu

 

Hydraulikmontage

Diverse hydraulikmontage byggnationer utfört till

Outokumpu.

Referens:

Michael Gunnarsson, 0226-81071

Göran Talus, 0226-81863

_____________________________________________________

 

Sandvik Coromant

 

Tillverkning av hydraulisk utrustning

Tillverkning av Hydraulisk Rikt- och Kragutrustning till

Sandvik Coromant

______________________________________________  

 

Gästrike Härdverkstad

 

Gaspaneler och rörsystem

Byggnation av gaspaneler och installation av rörsystem utfört på

Gästrike Härdverkstad.

Referens:

Arne Piippola,070-340 15 44

Anders Hegnell,070- 21 41 16

_____________________________________________________

 

SB Gasteknik AB

Gasanläggningar

Referens:

Stefan Brever, 070-326 20 52

 

 

_____________________________________________________

 

AGA Gas

Färdigställande av ny vätgasfabrik. Löpande underhåll.

Ny leveransledning för vätgas från AGA Site till Sandvik AB.

  • Hydraulaggregat, panel och skåp
  • Pneumatikpaneler och skåp
  • Gassystem till industrin (även naturgas)
  • Alla typer av rör- och svetsarbeten
  • Montage av anläggningar

BILDGALLERI

Sedan 2007 ingår WRT i Östman Group

Wikblom Hydraulik och Rörteknik AB, Anders Uppströms väg 21, 812 41 Gästrike-Hammarby, Tel: 0290-511 36, Mobil: 070 - 751 14 21, E-mail: info(at)wikblom.com